Värdet för patienter

Vi erbjuder primärvårdspersonal ett verktyg för att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck. Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik innehåller många fördelar.

Värdet för patienter innefattar:

  1. Snabbare diagnos
  2. Snabbare tillgång till vård, om så krävs
  3. Förmågan att leva ett normalt liv under mätningen
  4. Bättre livskvalitet
  5. Fler räddade liv
  • Patienter kan får en diagnos redan hos primärvården istället för att få remiss till specialist. För patienter som söker vård för hjärtproblem, sömnapné eller högt blodtryck innebär det snabbare diagnos och remiss till specialist vid behov.
  • Patienter behöver inte läggas in för att diagnostiseras, utan kan istället leva sina liv som vanligt medan de bär den diagnostiska utrustningen.

I slutändan kan ehälsotjänster bidra till att flera människor kan diagnostiseras snabbare och till lägre kostnad, och på så sätt kan behandling sättas in snabbare för dem som behöver det, och andra kan fortsätta leva utan att vara oroliga.

Ladda ner Guiden till Fjärrdiagnostik.

Guiden innehåller praktisk information om fjärrdiagnostik i ett nötskal, t.ex.:

  • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
  • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Mera information över vår tjänstemodell och tjänsteprodukter hittar du här:

Hur våra tjänsteprodukter fungerar

Hur kan du komma igång med fjärrdiagnostik

Våra referenser

Kontakta oss

Värdet för vårdorganisationen 

Värdet för IT-avdelningen 

Värdet för allmänläkare 

Har du frågor?

Vänligen kontakta oss antingen genom att lämna ett meddelande via formuläret nedan eller kontakta John Holmberg, Client Services Manager, john.holmberg(at)remotea.com, tel. 46 (0) 8 28 03 02.

Top