Varje vecka flera patienter med hjärtproblem

Varannan allmänläkare tar i medelsnitt emot en patient per dag med hjärtproblem

Över hälften av alla allmänläkare tar emot 6-10 patienter med hjärtproblem per vecka och väntetiderna till specialiserad sjukvård i icke-brådskande fall estimeras vara 1-3 månader. Dessa och andra intressanta resultat fick vi vid vår förfrågan som vi gjorde på ST-dagarna i allmänmedicin 2017 i Åre. Syftet var att lära oss mera om de utmaningar som allmänläkare står inför. Nu vill vi därför dela resultatet från förfrågningen med er.

Så många som 70 besökare svarade på förfrågan. Hjärtligt tack till alla er som svarat på enkäten! Vill du också svara på förfrågan? Vänligen klicka på länken.

Fråga 1: Hur ofta tar du emot patienter med hjärtproblem?

Lite mer än hälften, dvs. 53 % av allmänläkarna tar emot högst fem patienter med hjärtproblem per vecka. Endast var tionde allmänläkare tar emot över tio eller flera patienter med hjärtproblem.

 

Fråga 2: Hurdan EKG-utrustning har ni vid er mottagning?

Fyra allmänläkare av fem har vilo-EKG vid deras mottagning och var tionde allmänläkare har tillgång till långtids-EKG.

 

Fråga 3: Ifall du remitterar patienten till specialiserad sjukvård för monitorering, hur länge behöver patienten vänta i icke-brådskande fall?

Tre av fyra allmänläkare uppskattar, att patienten måste vänta 1-3 månader på sitt besök till den specialiserade vården.

Obs. www.vantetider.se visar statistiken över tillgängliheten till vård. Enligt statistiken väntar patienten i median 48 dagar för att komma till långtids-EKG undersökning. Vid en närmare granskning kan man se, att 25 % av patienterna får sitt besök inom 30 dagar och av xx % inom 90 dagar. Det finns stora variationer mellan regionerna.

Fråga 4: Sömnapné är ett allt vanligare problem i Sverige. Hur länge behöver patienterna vänta på utredning i er region?

Tre av fyra allmänläkare uppskattar att patienterna får vänta 1-3 månader att få tillgång till sömnapnéutredning.

Enligt Swedevox Årsrapport 2016 är väntetider för sömnapnémonitorering i medelsnitt 85 dagar och för CPAP ungefär 70 dagar.

 

 

 

Men hur är det med dig – vad skulle du svara?

Vi skulle gärna lära oss mera om de utmaningar som allmänläkare står inför. Hurdana utmaningar upplever ni i er arbete? Vi skulle storligen uppskatta ditt svar på fyra korta frågor. Vänligen klicka på länken här.

Tack på förhand! Ifall du har redan svarat på frågorna, tackar vi för det.

Billigare, bättre och snabbare diagnos med tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

Med fjärrdiagnostik kan patienter få en diagnos redan hos primärvården istället för att få remiss till specialist och vänta i flera månader. Enligt vår statistik, leder 20 % av långtids EKG mätningar till diagnos av hjärt- och kärlsjukdom. Fjärrdiagnostik är ett enkelt sätt att diagnosera patienter. Mer information om tjänsteplattform för fjärrdiagnostik finner du här.

Boka en 30 min demo

Hur fungerar fjärrdiagnostik på riktigt? Under en 30 minuter lång demonstration visar vår kundansvarige er och era anställda hur tjänsteplattformen för fjärrdiagnostik fungerar. Demonstrationen innefattar:

  • Genomgång av tjänsteprocessen
  • Närmare titt på läkarutlåtanden
  • Kartlägga stegen mot att påbörja en prövoperiod

Vänligen boka en demo här.

RemoteA

RemoteA Ab hör till Remotea-koncernen, som är specialiserad på analys av hjärtdata och fjärrdiagnostik, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning. Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialistläkare och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vi arbetar med omkring 300 vårdinrättningar samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

 

Top