Tjänsteprodukter

Förbättrad vård med vår tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdspersonal och samhället i stort genom att tillhandahålla en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnoser. Vi är specialiserade inom hjärt- och luftvägsdiagnostik.

Snabbare diagnos

Istället för att vänta i flera veckor på specialistundersökningar kan en specialist med hjälp av vår tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården/specialistvården inom fem arbetsdagar.

 

 

Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialister och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vår tjänsteplattform används i omkring 300 vårdinrättningar av ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

Vår lösning förenklar diagnosen av ett antal vanliga sjukdomar. Vi tillhandahåller deltagande kliniker med mätutrustning av hög kvalitet samt kunskap från ledande specialister, vilket innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan undanröja behovet av att remittera patienter externt för diagnostiska provtagningar.

På så sätt får deltagande läkare en praktisk och överkomlig metod för att snabbare diagnostisera patienter, på ett enklare och mer utförligt sätt, utan att behöva investera i ny utrustning eller programvara.

Hjärt- och kärlsjukdomar och sömnapné är fortsatt allvarliga hälsoproblem i Europa, USA och globalt. Läs mer i vår blogg.

 

Guiden innehåller praktisk information om t.ex.:

 • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
 • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Vår tjänstemodell är mycket enkel och kostnadseffektiv

E-tjänsterna för sjukvård från RemoteA är lättillgängliga och enkla att använda. Efter en demonstration på 30 minuter, om ni beslutar er för att ta våra tjänster i anspråk, arrangerar vi en utbildning, tar med oss utrustningen och installerar den webbläsarbaserade programvaran. Inga kostnader för installation eller utrustning. Ni kan dessutom få en prövoperiod vid behov och som våra kunder, får ni högkvalitativ kundtjänst via telefon och e-post.

Allt utgår från en tjänstemodell i vilken ni bara betalar för användningsgraden.

Tjänsteplatform för fjärrdiagknostik innefattar
Tjänsteplatform för fjärrdiagknostik innefattar
Tjänsteplatform för fjärrdiagknostik innefattar

Systemet har utformats från grunden med användarvänlighet, säker funktionalitet och skalbarhet i fokus – och innebär att det är lika lätt att introducera det i nätverk med ett fåtal läkare och specialister som i ett sjukhusdistrikt eller i dussintals kliniker över hela landet.

Snabbare diagnos

Istället för att vänta i flera veckor på specialistundersökningar kan en specialist med hjälp av vår tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården/specialistvården inom fem arbetsdagar.

 

 

 

Våra tjänsteprodukter

Våra tjänsteprodukter innefattar:

 • 24–72 timmars EKG-registrering för analys av arytmier och andra hjärtrelaterade problem
 • Polysomnografi i hemmet för analys av sömnapné och snarkning
 • 24 timmars blodtrycksmätning för analys av hypertoni, vitrockseffekten och andra närliggande problem

Vår tjänsteplattform för fjärrdiagnostik fungerar bra: 96 % av registreringar lyckas.

Ladda ner Guiden till Fjärrdiagnostik.

Guiden innehåller praktisk information om t.ex.:
 • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
 • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Komma i gång med fjärrdiagnostik: boka en 30 min demo här

24–72 timmars EKG-registrering för analys av arytmier och andra hjärtrelaterade problem

HUR FUNGERAR DET?

Kontinuerlig EKG-registrering (Holter-monitorering) innebär att man registrerar patientens EKG under 24–72 timmar.

Elektroder som kopplats till Holter-mätarens sladdar sätts fast på patientens bröst och inspelningsutrustningen bärs runt midjan. Enheten registrerar ett trekanaligt EKG i det digitala minnet.

Patienten för dessutom dagbok över symptom under registreringsperioden. Insamlade data skickas sedan online för analys av en specialist, som sedan skickar diagnosen och behandlingsrekommendationer.

Enligt RemoteA eHealth Services statistik (se bilden till vänster), leder 20 % av långtids EKG mätningar till diagnos av hjärt- och kärlsjukdom.

Ladda ner Guiden till Fjärrdiagnostik.

Guiden innehåller praktisk information om t.ex.:
 • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
 • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Komma i gång med fjärrdiagnostik: boka en 30 min demo här

Polysomnografi i hemmet för analys av sömnapné och snarkning

Visste du, att så mycket som 20 % av män och 10 % av kvinnor drabbas av obstruktiv sömnapné (OSA). Det betyder att ungefär 1,35 miljoner svensker lider av dålig sömn under natten och allvarlig sömnighet dagtid. Att vara trött hela tiden kan leda till depression, men också andra allvarliga sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, är överrepresenterade hos OSA patienter, konstaterar Svenska Sömnapnéregistret.

HUR FUNGERAR DET?

Data från enheten laddas upp i vårt system och kopplas direkt till vår specialist på luftvägarna, och ett utlåtande skickas inom fem arbetsdagar.

Sömnapnémonitorering med RemoteA görs normalt i patientens hem.

Utrustningen är mycket enkel att använda och installeras av patienten innan denne går till sängs på kvällen. De data som insamlas när patienten sover inkluderar mätning av syresättningen i blodet, andningsrörelser, luftflödet i luftvägarna och hjärtfrekvens, samt information om snarkningar och kroppens position. Dessa data skickas vidare för analys av specialist.

På basen av fyndfrekvensen vid sömnapné utredningar kan man se att fler undersökningar skulle behöva utföras för att verkligen hitta alla patienter som lider av dessa sjukdomar.

 

Vi tror på att använda en kvalificerad och välutbildad specialist för att ge ett utlåtande om sömnapné som även innehåller behandlingsrekommendationer. Vi tror inte på att använda utrustning med enbart automatiserad programvara.

Patientfördelar

 • Patienter kan snabbt testas för sömnapné
 • Utrustningen är enkel att använda
 • Kan utföras i det egna hemmet, vilket gör att testet mäter den normala nattsömnen

Ladda ner Guiden till Fjärrdiagnostik.

Guiden innehåller praktisk information om t.ex.:
 • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
 • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Komma i gång med fjärrdiagnostik: boka en 30 min demo här

24 timmars blodtrycksmätning för analys av hypertoni, vitrockseffekter och andra närliggande problem

HUR FUNGERAR DET? Med ABPM (ambulatorisk blodtrycksmätning) mäts en patients blodtryck av en bärbar mätare automatiskt var 30:e minut under en 24 timmar, vilket ger en utförlig bild av det faktiska blodtrycket. Den ambulatoriska mätningen görs under en vanlig dag i patientens liv, vilket ger en mer realistisk bild av patientens blodtryckprofil jämfört med traditionella kliniska mätningar.

På basen av fyndfrekvensen vid ABPM utredningar kan man se att fler undersökningar skulle behöva utföras för att verkligen hitta alla patienter som lider av dessa sjukdomar.

 

Det finns flera fördelar med ambulatorisk mätning, till exempel:

 • Med hjälp av ABPM kan man upptäcka vitrockseffekter eller omvända vitrockseffekter. Vitrockseffekten innebär ett förhöjt blodtryck då mätningen utförs av sjukvårdspersonal. Den omvända vitrockseffekten ger ett lägre blodtryck än vanligt i klinisk miljö. Med hjälp av ambulatorisk mätning kan man utvärdera effekten av läkemedelsbehandling under 24 timmar.
 • Testresultat har visat att konventionell blodtrycksmätning av äldre patienter ofta ger betydligt högre värden jämfört med ambulatorisk mätning, vilket kan leda till övermedicinering och, i slutändan, hypertoni.
 • Dessutom kan man med ABPM bedöma nattlig hypertoni och variationer mellan blodtrycksnivån under dagtid och nattetid.

Ladda ner Guiden till Fjärrdiagnostik.

Guiden innehåller praktisk information om t.ex.:
 • Hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar
 • Hur fjärrdiagnostik påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren

Komma i gång med fjärrdiagnostik: boka en 30 min demo här

Hurdana utmaningar du som allmänläkare har?

Vi skulle gärna lära oss mera om era utmaningar angående till exemple hjärt-kärlpatienter, EKG-utrustning samt väntetider. Med anledning av det har vi sammanställt en kort undersökning, och skulle storligen uppskatta ditt svar på fyra korta frågor.

Tack på förhand!

 

Top