SmartECG panel

Välkommen till SmartECG-panelen

RemoteA vill utveckla den nya tjänsten SmartECG i samarbete med de framtida användarna. Tjänsten SmartECG är klar att pilottestas hösten 2018, men redan nu bjuder vi in våra nuvarande kunder och andra intresserade läkare och hälso- och sjukvårdspersonal att delta i utvecklingen av tjänsten.

Vem är panelen avsedd för?

Yrkespersoner inom primärvården som i sitt arbete möter patienter med hjärtproblem, det vill säga allmänläkare, sjukskötare och hälsostationschefer, är välkomna att delta i panelen. Även kardiologer bjuds in.

Hur fungerar panelen?

Panelen består av webbenkäter som man kan välja att besvara om man vill. Enkäterna gäller bland annat analys, diagnostik och utvecklingen av användargränssnittet. Att svara på en webbenkät tar högst 10 minuter. Paneldeltagarna bjuds in att besvara enkäterna per e-post.

Hur kan jag gå med i SmartECG-panelen?

Lämna dina kontaktuppgifter här >>

Top