Hur SmartECG påverkar olika intressenter

Sjukvården är en komplex enhet med ett flertal intressenter, beslutsfattare och mångsidiga processer. RemoteA bjuder in olika intressenter till SmartECG-ekosystemet för att hjälpa till att utveckla och introducera ett förstklassigt verktyg för beslutsfattande för läkare.

För patienter: Snabbare diagnos, bättre behandling och potentiellt miljontals räddade liv

Läs mer >>

För läkare: Diagnostisera hjärtsjukdomar och få hjärtpatienter till behandling snabbare

Läs mer >>

För kardiologer: Använd dina knappa resurser på ett bättre sätt

Läs mer >>

För sjuksköterskor: En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst

Läs mer om hur SmartECG hjälper sjuksköterskor i deras arbete >>

För sjukvårdsorganisationer: Diagnostisera fler patienter på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om fördelarna för sjukvårdsorganisationer >>

För tillverkare av EKG-enheter: Gör dina EKG-övervakningsenheter mer värdefulla för dina sjukvårdskunder

Läs mer >>

Patienter

Snabbare diagnos, bättre behandling och potentiellt miljontals räddade liv

Att leva med ett allvarligt medicinskt tillstånd är stressigt. För din sinnesro förväntar du dig att tas på allvar, diagnostiseras snabbt och hänvisas till behandling utan förseningar. Du värdesätter djup kunskap från erfaren vårdpersonal som leder till enkla vägar för hälsa.

Lobbygrupper för patienter övervakar ständigt längden på väntelistor och lobbar för sätt att påskynda behandling för hjärtpatienter. I många länder är den maximala väntetiden 90 dagar innan man hänvisas till specialistsjukvården. Men när bästa praxis används kan tidslinjen vara mycket kortare. Tyvärr slutar det ofta med att det tar mycket längre tid …

SmartECG-tjänsten är ett medicinskt förbättrat, högkvalitativt sätt att diagnostisera fler patienter:

SmartECG är en förstklassig tjänst för att diagnostisera ett stort antal patienter som potentiellt har hjärtsjukdomar. Det är en snabb lösning som ger en noggrann analys inom några minuter.

En bättre kundupplevelse

 • SmartECG-tjänsten innebär mindre krångel för patienterna, speciellt när testerna visar sig vara negativa. I sådana fall kan hälso- och sjukvårdsenheter betjäna människor utan att behöva remittera människor vidare.
 • Eftersom SmartECG-tjänsten sänker tröskeln för att beställa ett EKG, kan du som patient känna dig mer säker att du tas på allvar.
 • SmartECG förkortar väntelistor och minskar väntetider.
 • SmartECG-tjänsten är ett sätt att tillhandahålla tillgänglig och högkvalitativ övervakning för alla patienter, oavsett vårdgivare (offentlig kontra privat sjukvård, storstäder kontra landsbygden o.s.v.)
 • Tidigare tillgång till diagnos och behandling leder till att fler liv räddas och till ökad livskvalitet.

SmartECG-tjänsten kommer att stödja läkare i beslutsfattandet

SmartECG-verktyget kommer att utvärderas medicinskt innan vi påbörjar pilotfasen av SmartECG-tjänsten med våra partners och kunder i Finland, Sverige och Storbritannien i slutet av 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här för att hålla dig uppdaterad.

Du kan även följa oss på LinkedIn och på Twitter på engelska och finska och på svenska

Allmänläkare

Hjälper läkare att diagnostisera hjärtsjukdomar och få hjärtpatienter till behandling snabbare

Att behandla patienter på bästa möjliga sätt är den främsta prioriteringen för dig som sjukvårdspersonal.

Men du kanske saknar snabb och enkel tillgång till en EKG-övervakningsenhet på din klinik, eller kanske konsultationstiderna är så korta att du behöver remittera dina patienter till specialistsjukvård och långa väntetider.

Du kanske också känner att den automatiska rapporten som genereras av din EKG-övervakningsenheten inte stödjer dig tillräckligt för att ställa en diagnos, eller kanske inte EKG-tolkning är ett område som du är specialiserad på. Det är särskilt knepigt när det kommer till att diagnostisera potentiella patienter som är i ”gråzonen”.

Ofta kan standardprocessen, där du behöver be om en specialistläkares EKG-konsultation, hanteras på ett mer effektivt sätt. Istället för att skicka PDF-konsultrapporter fram och tillbaka kan du spendera mer tid på behandling. Detta är något som både du och dina patienter skulle uppskatta!

Vad är SmartECG-tjänsten

SmartECG-tjänsten är ett pålitligt beslutsfattande verktyg för läkare för att ställa en diagnos baserad på EKG-datan från vilken händelse-EKG eller Holter-övervakningsenhet som helst.

 • Under pilotfasen 2018 kommer SmartECG-tjänsten att automatiskt tillhandahålla analysrapporter för Holter- och händelseenheter
 • En parameter för vilo-EKG kommer att finnas tillgänglig som en del av vår SmartECG-tjänst 2,0 vid år 2020.
 • SmartECG kommer att vara en medicinsk godkänd lösning. FDA- och CE-valideringsprocessen kommer att börja i början av 2018 och kommer att slutföras senare under samma år

Hur SmartECG-tjänsten gynnar läkare

 1. Ett kostnadseffektivt sätt att diagnostisera fler patienter:
 • Tjänsten kommer att vara kompatibel med de flesta EKG-övervakningsenheterna.
 • Den tillför EKG-analyskapacitet på ett kostnadseffektivt sätt så att övervakning är möjligt när det är förnuftigt ur ett medicinskt perspektiv.
 • Tjänsten sänker tröskeln för att beställa ett EKG.
 • Det är ett kostnadseffektivt sätt att diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter.
 • Patienter känner att de har tagits på allvar när du har erbjudit dem en grundlig undersökning.
 1. En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst:
 • SmartECG-tjänsten ger en omedelbar analys inom några minuter.
 • Den kan kopplas till de diagnosvägarna som du föredrar. En specialistläkare konsultation kan köpas på begäran, antingen från SmartECG:s tjänsteplattform (inom två arbetsdagar) eller så kan läkare använda sina egna interna resurser.
 • SmartECG är simpelt och enkelt att lära sig.

Kardiologer

Använd dina knappa resurser på ett bättre sätt

Specialistsjukvård är och kommer fortsätta att vara flaskhalsen vid EKG-övervakning. År 2012 var ungefär en tredjedel av läkarna inom EU, 55 år eller äldre. Enligt EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet väntas mer än 60 000 läkare (eller 3,2 % av den nuvarande arbetskraften) att årligen från och med år 2020 lämna yrket.

Samtidigt blir åldrande befolkningar en stor utmaning för hälsosektorn, både inom EU och på andra håll i andra industriländer. Efterfrågan på sjukvård kommer att öka dramatiskt, medan andelen personer som arbetar inom sjukvården kommer sannolikt att stagnera eller i vissa fall minska. Detta kommer att leda till personalbrister inom vissa medicinska specialist- eller geografiska områden.

Knappa resurser hanteras bäst med hjälp av smartare behandlingsalternativ – såsom SmartECG.

Hur SmartECG-tjänsten gynnar kardiologer och specialistläkare

 1. Knappa resurser riktas mot verkliga patientfall i specialistsjukvården.
 2. SmartECG hjälper till att avlasta arbetsbördan från specialistläkare.

Knappa resurser kan riktas till verkliga patientfall som behöver diagnostiseras och behandlas av specialistsjukvården. För specialisten betyder det här att mer tid är tillgänglig för patienter med de mest komplicerade hjärtsjukdomarna.

Sjuksköterskor

En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst

Som sjuksköterska är din prioritering att ge patienterna bästa möjliga vård och underlätta för smidiga och effektiva behandlingsvägar med läkare. Du gör ditt bästa för att upprätthålla balansen mellan patientbehov och tillgängliga resurser. Dagligen finns det också IT- och kontorsprocesser för dig att hantera som kräver din tid och uppmärksamhet.

1 SmartECG är ett kostnadseffektivt sätt att diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter:

 • Med SmartECG är det också möjligt att optimera dina interna processer och diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter på ett kostnadseffektivt sätt.

2. En bättre kundupplevelse

 • SmartECG gör det möjligt för dig att ge dina kunder en smidig upplevelse genom att tjäna dem i din egna hälso- och sjukvårdsenhet utan att behöva remittera dem vidare.
 • Eftersom SmartECG-tjänsten sänker tröskeln för att beställa ett EKG, kan dina patienter känna att de har blivit tagna på allvar och fått noggrann behandling.

3. En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst

 • SmartECG-tjänsten är en snabb lösning som ger en omedelbar analys inom några minuter.
 • SmartECG-tjänsten kan kopplas till de diagnosvägarna som du föredrar. Antingen kan du välja att få en konsultationsrapport från en SmartECG-specialistläkare (vilket i genomsnitt tar två arbetsdagar), eller så kan du välja en konsultation från en intern specialistläkare.
 • SmartECG-tjänsten kommer att vara kompatibel med 80 % av EKG-övervakningsenheterna och kommer att vara ett medicinskt godkänt verktyg.

Sjukvårdsorganisationer

Diagnostisera fler patienter på ett kostnadseffektivt sätt.

Som ledare i en sjukvårdsorganisation är ditt mål att ge utmärkt patientvård inom ett komplext ekosystem av ett flertal krav och aktörer. Konkurrensmiljön blir alltmer utmanande, dock växer inte de finansiella resurserna i samma takt som behovet av sjukvård och befolkningens ålder. Dessutom kan inte finansiella ersättningssystem alltid underlätta optimal användning av resurser och patientvägar.

För att ligga före i den här turbulenta miljön och för att bygga hållbara hälso- och sjukvårdsenheter måste effektivare patient- och behandlingsprocesser utvecklas. Digitala processer, patientdatasystem, artificiell intelligens och robotik utvecklas snabbt för att strida mot denna nya värld.

1. SmartECG-tjänsten är ett kostnadseffektivt sätt att diagnostisera fler patienter:

 • SmartECG är ett kostnadseffektivt sätt att ställa diagnoser på ett stort antal potentiella hjärtpatienter.
 • Med SmartECG kan du optimera dina interna processer och diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter på ett kostnadseffektivt sätt.
 • SmartECG kommer att vara en universellt anpassad lösning för alla hälso- och sjukvårdsenheter.
 • Läkare kan också behandla patienten själv, vilket minimerar behovet av remisser.

 2. En bättre kundupplevelse:

 • SmartECG gör det möjligt för dig att ge dina kunder en smidig upplevelse genom att tjäna dem i din egna hälso och sjukvårdsenhet utan att behöva remittera dem vidare.
 • Eftersom SmartECG-tjänsten sänker tröskeln för att beställa ett EKG, kan dina patienter känna att de har blivit tagna på allvar och fått noggrann behandling.

3. En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst:

 • SmartECG-tjänsten är en snabb lösning som ger en omedelbar analys inom några minuter.
 • SmartECG-tjänsten kan kopplas till de diagnosvägarna som du föredrar. Antingen kan du välja att få en konsultationsrapport från en SmartECG-specialistläkare (vilket i genomsnitt tar två arbetsdagar), eller så kan du välja en konsultation från en intern specialistläkare.
 • SmartECG-tjänsten kommer att vara kompatibel med 80 % av EKG-övervakningsenheterna och kommer att vara ett medicinskt godkänt verktyg.
 • SmartECG är simpelt och enkelt att lära sig.

EKG-apparat tillverkare

Gör dina EKG-övervakningsenheter mer värdefulla för dina kunder

SmartECG-tjänsten kommer att vara en unik och revolutionär lösning, en algoritm och tjänsteplattform med vilken ECG-data kan analyseras och tolkas automatiskt.

Vårdcentralerna kommer att kunna använda EKG-övervakningsenheterna på ett mer effektivt sätt för att övervaka fler patienter

 • SmartECG-tjänsten tillför EKG-analyskapacitet på ett kostnadseffektivt sätt så att övervakning är möjligt när det är förnuftigt ur ett medicinskt perspektiv.
 • SmartECG-tjänsten sänker tröskeln för att beställa ett EKG.
 • SmartECG-tjänsten är ett kostnadseffektivt sätt att diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter.
 • Patienterna känner att de har tagits på allvar
 • Med SmartECG kan hälso- och sjukvårdsenheter optimera sina interna processer och diagnostisera ett stort antal potentiella hjärtpatienter på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi bjuder in alla tillverkare av EKG-enheter att ansluta sig till vårt Open Platform Initiative.

Vår plan är att utveckla SmartECG-tjänsten som en öppen plattform, vilken är kompatibel med alla potentiella EKG-övervakningsenheter. För tillverkare av EKG-enheter betyder detta att analysen kan göras från vilken enhet som helst som SmartECG har tillgång till.

Många tillverkare av EKG-enheter har redan öppna dataplattformer och de med slutna dataplattformar bjuder vi in till vårt Open Platform Initiative.

SmartECG-algoritmbaserad analys kan framställas från praktiskt taget vilken EKG-övervakningsenhet som helst.

Under pilotfasen 2018 kommer SmartECG-tjänsten att automatiskt tillhandahålla analysrapporter från Holter-övervakningsenheter och från händelse- och vilo-EKG-övervakningsenheter vid år 2020.

Enhetstillverkare kommer att dra fördel av SmartECG genom att kunna stödja sjukvårdsorganisationer i specialistsjukvården för att behandla hjärtpatienterna vid rätt tidpunkt med högkvalitativa övervakningsenheter.

Å andra sidan hjälper SmartECG-tjänsten vårdcentraler i primärvården att använda EKG-övervakningsenheterna på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Är du intresserad av att lära dig mer om SmartECG och dess fördelar för dig?

Vi planerar gärna ett win-win partnerskap tillsammans med EKG-övervakningsenhetsföretag. Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer.

Top