I ett projekt på Aalto-universitet utvecklas datorstödda metoder för att förutsäga plötslig hjärtdöd

I ett pågående projekt på Aalto-universitetet utvecklas datorstödda metoder för att förutsäga plötslig hjärtdöd

RemoteA  deltar i ett projekt på Aalto-universitetet för att utveckla nya datorstödda metoder för EKG-diagnostik av hjärtsjukdomar. Syftet med projektet är att ta fram tillförlitliga datorstödda metoder för att förutsäga plötslig hjärtdöd från långtidsregistrering av hjärtat. Förutom RemoteA, deltar även GE Healthcare och Spektikor i projektet. Projektet, som medfinansieras av Tekes, startade under våren 2017 och kommer att vara klart i slutet av 2018.

Projektet omfattar digitalisering av hälsoteknik, planering av individanpassad hälso- och sjukvård och användning av datavetenskapliga tekniker för att förbättra öppenvården, samt att minska den genomsnittliga vistelsetiden för sjukhuspatienter.

Den primära sensoriska metoden är EKG, men målet är också att använda rörelsesensorer för att öka tillförlitligheten.  De centrala verksamhetsområdena är avancerad dataanalys, mjukvaruaspekter och signalbehandling, t.ex utökade kalmanfilter (EKF).

I projektet tillämpas de senaste klassificeringsmetoderna samt avancerade signalbehandlingsmetoder, som tidigare har använts inom exempelvis rymdteknik och navigeringstillämpningar.

De resurser som RemoteA bidrar med i projektet är en servicetekniker och sakkunskap om datorstödd automatisk diagnostik. RemoteA får i sin tur tillfälle att använda sig av resultaten från Aalto-universitetets forskning enligt de senaste metoderna i sin egen utvecklingsverksamhet.

För mer information:

RemoteA Ltd, Jarno Mäkelä, teknisk chef, jarno.makela@remotea.com

Aalto-yliopisto, Lauri Palva, lauri.palva@aalto.fi, +358 50 316 1033 och Simo Särkkä, simo.sarkka@aalto.fi

 

Top