Milstolpar för SmartECG

Den första universella och automatiska tolkningslösningen för hjärtdata ska lanseras 2018.

SmartECG-tjänsten kommer att vara en unik och revolutionerande lösning, en algoritm och tjänsteplattform där EKG-data kan analyseras och tolkas automatiskt.

80 % kompabilitet med EKG-övervakningsenheter

SmartECG är den första och enda automatiska stödjande lösningen för kliniska beslut som kommer att vara kompatibel med 80 % av alla olika EKG-övervakningsenheter och lämpar sig för primär- och specialistsjukvård.

  • SmartECG-tjänsten kommer att vara kompatibel med 80 % av EKG-övervakningsenheterna såsom vilo- och händelseenheter.
  • Vid 2020 kommer SmartECG-tjänsten att analysera EKG-data från vilken EKG-övervakningsenhet som helst.
  • Sjukvårdskliniken kommer att kunna tillämpa SmartECG-tjänsten på befintliga EKG-övervakningsenheter.
  • Vårdcentralerna kommer att kunna använda EKG-övervakningsenheterna på ett mer effektivt sätt för att övervaka fler patienter.
  • Under pilotfasen 2018 kommer SmartECG-tjänsten att automatiskt tillhandahålla analysrapporter från Holter-övervakningsenheter

SmartECG-tjänsten kommer att vara ett medicinskt validerat verktyg för sjukvården

Valideringsprocessen kommer att påbörjas under våren 2018 och vi förväntar oss att slutföra CE-märkningsprocessen och få godkännande från FDA senaste 11/2018.

Lättanvänd tjänstemodell

RemoteA har över 15 års erfarenhet av att driva en fjärrdiagnostisk tjänsteplattform, som idag drivs i över 300 hälso- och sjukvårdsenheter i Finland, Sverige och Storbritannien. Över 70 000 EKG-konsultationsrapporter har levererats och således producerat över +1,5 miljoner timmar av hjärtdata för att utveckla den automatiska analysen. RemoteA har utvecklat stark algoritmkompetens på EKG-data samt ett brett nätverk av kardiologer och teknik- och affärsexperter.

Läs vår historia Från sömnapnémätning till algoritmbaserad diagnostik

Top