Från sömnapnémätning till algoritmbaserad diagnostik

RemoteA är avsett att spela en viktig roll inom framtida hälsovård med sin unika algoritmkapacitet som ger snabbare diagnos av patienter med symtom på hjärt-kärlsjukdom (CVD). Företaget har en betydande kunskapsbas och har tagit fram nyskapande produkter inom fjärrdiagnostikområdet sedan 2002. 

RemoteA:s första uppfinning var ett banbrytande instrument som gjorde det möjligt att samla in nödvändiga data för diagnostisering av sömnapné hemma hos patienten istället för på sjukhuset. Företaget utökade sedan sin verksamhet genom att ta fram en fjärrplattform för EKG-diagnostik som lanserades 2005.

“Det kändes som en mycket naturligt steg för oss, eftersom hjärt-kärlsjukdom är ett så allvarligt och vanligt förekommande tillstånd i hela Europa”, förklarar RemoteA:s grundare och VD, Ossi Tiihonen. “Vi ville erbjuda en tjänst som skulle göra det lättare för allmänläkare att diagnostisera patienter med hjärtsymtom utan att behöva remittera dem vidare till specialistmottagningar på sjukhus för diagnos.”

Få ut mer av algoritmer

År 2007 blev en vändpunkt för RemoteA. Dittills hade företaget tagit fram en databas med ca 5 000 EKG-analysrapporter via sin fjärrplattform för diagnostik. Den blev grunden för företagets sakkunskap om stordataanalys och tillhörande programutveckling. Sedan dess har mängden tillgängliga data växt avsevärt, vilket gör det möjligt att utveckla algoritmer som hela tiden blir alltmer avancerade. Idag har RemoteA en databas av +1,5 miljoner timmar  hjärtdata.

RemoteA strävar ständigt efter att få ut mesta möjliga av sina algoritmer. Teamet slutför för närvarande utvecklingen av SmartECG, en algoritmbaserad mjukvaruprodukt som finansieras med 1,2 miljoner euro i EU-bidrag.

SmartECG kommer att bidra till en effektivisering av hälso- och sjukvården, eftersom hjärtövervakning av hög kvalitet blir tillgänglig för fler patienter än någonsin. Det kommer att vara möjligt att undersöka patienterna snabbare, noggrannare och oftare än med nuvarande metoder. I framtiden skulle till och med en person som drabbats av hjärtproblem kunna koppla upp sig till tjänsten före sitt första allmänläkarbesök.

“SmartECG grundar sig på vår omfattande erfarenhet av att erbjuda tjänster inom fjärrdiagnostik och vår djupa förståelse för algoritmer”, säger Tiihonen. “Vi försöker vidareutveckla våra algoritmer hela tiden, eftersom det kommer att möjliggöra ännu bättre analys av hjärtsignaler i framtiden.”

Företaget använder en avancerad metodik som kallas “djuplärande”, där avancerade maskininlärningsalgoritmer låter programmet utföra komplicerade uppgifter med hjälp av neurala nätverk och omfattande datamängder.

Enligt Ossi Tiihonen är RemoteA:s vision att algoritmbaserat beslutsfattande kommer att vara till stor hjälp för hälso- och sjukvården i framtiden. En persons alla hälsouppgifter kommer att lagras på ett och samma ställe och artificiell intelligens kan kombinera dessa data på ett användbart sätt. Det innebär att patienter som behöver sjukvård får specialistsjukvård snabbare, medan de med tidiga tecken på sjukdomar får förebyggande rådgivning”, säger han”.

Läs mer om SmartECG

Så här fungerar tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

RemoteA-koncernen är specialiserade på analys av hjärtdata och fjärrdiagnostik, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning.

Top