En kundkommentar: “Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket”

Capio Hälsocentral Gävle har varit RemoteAs kund sedan oktober 2014 och använder RemoteAs Bandspelar EKG tjänst, som bygger på fjärrdiagnostik.

Distriktssköterska Anette Andersson från Capio är mycket nöjd med utvecklingen som den nya arbetsmetoden har medfört. ”Våra patienter uppskattar framför allt snabbare handläggning. Det är positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket” säger hon.

Om allmänläkaren misstänker, att hens patient har ett sjukdomstillstånd, kan patienten enkelt och snabbt undersökas med RemoteAs Bandspelar EKG tjänst. Patienten bär registreringsapparaten under sina dagliga aktiviteter. En kardiolog analyserar registreringen med hjälp av fjärrdiagnostik och rapporterar tillbaka till allmänläkaren inom fem arbetsdagar. Tack vare systemet, behöver patienter inte vänta i flera veckor på specialistundersökningar.

Tjänsten är mycket lätt att använda. Anette Andersson berömmer inskolningen, som gav bra info och instruktioner. RemoteAs kundservice återkopplar också alltid snabbt.

RemoteA har utvecklat sina fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002. Omkring 300 vårdinrättningar använder RemoteAs tjänsteplattform i Sverige, Finland (i Coronaria Analyysipalvelut Oy) och Storbritannien. Registreringarna tolkas av ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

Capio Hälsocentral Gävle ingår i Capio-koncernen, som är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler.

Så här fungerar tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

Våra referenser

Komma igång med tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

 

Top