Snabbare tillgång till vård

EKG-analysmetodernas utveckling ger patienten snabbare tillgång till vård

Användningen av EKG och processerna för diagnostisering har utvecklats mycket under de senaste decennierna.

Kardiolog Anders Englund har arbetat sedan 1990 med arytmi och ablationsverksamhet på bl.a. Karolinska sjukhuset, St Georges Hospital i London, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Han är idag VD för Arytmi Center Stockholm. ”Även om allmänläkare har fått utbildning i tolkning av grundläggande EKG åtminstone sedan 1970-talet, var Holteranalys till en början endast ett verktyg för specialistläkare. I de 24 timmar långa mätningarna undersökte specialistläkaren EKG-rapporten med snabbspolning på datorskärmen. Om läkaren upptäckte avvikelser, stannade han eller hon upp för att undersöka det aktuella avsnittet”, berättar Anders Englund.

På 1980-talet anställde de största enheterna inom primärvården kliniska fysiologer för att övervaka och tolka arbets-EKG. Allmänläkare har också haft intresse för att utveckla sina kunskaper om tolkning av EKG. Till exempel på läkardagarna har EKG-utbildningar varit populära. EKG-linjalen är ett välbekant verktyg för läkarna, som använder linjalen för att mäta tidsintervallerna på EKG:na. I dag används linjalen också för att kontrollera automatanalyser. Linjalen fungerar också som stöd för minnet i fråga om vissa vanliga förändringar i EKG:t.

Tjänsten för analys på distans är en effektiv lågtröskeltjänst som stödjer allmänläkaren

HeartBug Pro, en utrustning för långtidsmonitorering av EKG

Långtidsregistrering av EKG registrerat över 24–48 timmar (Holter-undersökning) behövs vid misstanke om rytmstörningar. Undersökningen kan i viss utsträckning också användas för att undersöka syrebrist i hjärtmuskeln. Tidigare kunde en sådan undersökning endast göras genom att remittera patienten till konsultation inom den specialiserade sjukvården. I dag får allmän- och företagsläkare på många håll samma undersökning lokalt, på sitt egen arbetsplats. Analysen av fynden kräver dock fortsättningsvis en specialistläkare, i allmänhet en kardiolog eller en klinisk fysiolog. Allmänläkare kan få denna tjänst av externa serviceleverantörer eller vid sin egen enhet.

Enligt Anders Englunds uppfattning är möjligheten till analys på distans ett viktigt och kostnadseffektivt tillägg till tjänsteutbudet och ett stöd för allmänläkaren. ”Tröskeln att remittera en patient till den specialiserade sjukvården kan vara hög om patienten bara säger att ‘hjärtat klappar häftigt ibland’. Högklassiga tjänster för analys på distans tar vårdprocessen ett steg längre. Det blir möjligt att få ett utlåtande av en specialist på några dagar.”

 

 

 

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik gör patientprocessen snabbare.

Högklassig automatanalys på några minuter

I framtiden kommer EKG-analyserna att utvecklas ytterligare. Stora datamängder, utvecklade algoritmer och allt bättre processkapacitet gör det möjligt att utveckla allt bättre rapporter som stöd för allmän- och specialistläkarnas beslut.

RemoteA utvecklar just nu en tjänst vid namn SmartECG. Tjänsten omfattar en automatanalys utförd av en algoritm samt en tjänst för specialistläkarutlåtanden. Den remitterande läkaren får en automatanalys på några minuter efter att EKG:t laddats upp. Läkaren har också möjlighet att beställa ett specialistläkarutlåtande flexibelt antingen via SmartECG-tjänsten eller genom vårdcetralens egna, interna processer. Helheten som SmartECG-tjänsten erbjuder gör således processen för diagnostisering av patienten snabbare än någonsin.

Tjänsten kommer att vara kompatibel med 80 procent av alla EKG-monitorerings utrustningar. Processen för medicinsk validering av tjänsten SmartECG börjar våren 2018 och pilotanvändningen börjar efter slutförd FDA- och CE-validering hösten 2018. Därefter lanseras tjänsten.

Målet med tjänsten SmartECG är att göra tröskeln för effektiv undersökning av patienterna lägre. Patienter som har symtom, dvs. som känner till exempel att de har hjärtklappning eller att deras hjärta hoppar, har nytta av att få veta huruvida deras känningar är tecken på hjärtsjukdom eller om de är ofarliga.

Ett särskilt problem är förmaksflimmer, som måste tas hänsyn till även om den inte har symtom, eftersom besväret förknippas med en risk för störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Denna risk kan minskas betydligt genom behandling. Till riskgruppen för förmaksflimmer hör personer som har olika hjärtsjukdomar, men också friska personer som fyllt 60 år. ”Det är användbart att kunna konstatera ett eventuellt förmaksflimmer och styra patienten till vård oavsett om patienten har symtom eller inte. I Sverige beräknas 330 000 personer ha förmaksflimmer, många av dem utan att de vet om det”, säger Anders Englund.

 

Tjänsten SmartECG gör tröskeln för effektiv undersökning av patienterna lägre.

 

 

RemoteA

RemoteA Ab hör till Remotea-koncernen, som är specialiserad på analys av hjärtdata och fjärrdiagnostik, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning. Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialistläkare och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vi arbetar med omkring 300 vårdinrättningar samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

Mer information om tjänsteplattform för fjärrdiagnostik finner du här.

Tjänsten SmartECG

Mer information över tjänsten SmartCG och hur den påverkar olika intresssenter finner du på engelska på www.remotea.com/smartecg

Beställ RemoteAs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna om hur AI hjälper sjukvård och hur SmartECG-projektet utvecklas. Prenumerera här.

 

 

Top