För att utveckla de bästa möjliga tjänsterna måste man lyssna på kunderna

Digitala verktyg kan i bästa fall göra nytta inom hälso- och sjukvården på många olika sätt: de stödjer yrkespersoner inom hälso- och sjukvården i deras arbete samt bidrar till att utveckla kundupplevelsen och effektivisera användningen av resurser.

Nyttan med hälsoteknologi vs. kostnaderna

Ibruktagandet av nya metoder går dock inte alltid i en handvändning. De komplexa processerna inom hälso- och sjukvården, de många förändringsprojekten, det kontinuerliga behovet att prioritera och samordna samt etableringen av nya verksamhetsmodeller kan bromsa ibruktagandet av ny teknologi.

Den nya produkten eller tjänsten måste därför vara så bra att nyttan med den med råge överskrider kostnaderna för förändringen.

De bästa resultaten uppnår vi genom att lyssna på kunderna

Hur kan man då utveckla fungerande lösningar för hälso- och sjukvården? Medskapande, det vill säga co-creation, är till hjälp för produktutvecklarna. Samarbetet kan ske på många nivåer:

  • Testbed-miljöer har öppnats på universitetscentralsjukhusen. Företag kan utveckla nya lösningar i genuina verksamhetsmiljöer och i samarbete med potentiella användare.
  • Tjänstedesign, det vill säga en systematisk metod där man börjar med att utreda målgruppens behov och utmaningar och först därefter börjar utveckla ett nytt koncept med hänsyn till förutsättningarna för kommersialisering.
  • Kvalitativa metoder: individuella intervjuer och gruppintervjuer, användarundersökningar, seminarier
  • Kvantitativa metoder: paneler, undersökningar och enkäter

Det viktigaste är att söka en dialog med den potentiella kunden, för varje möte ger nya insikter och lärdomar. Om du är intresserad av ämnet hittar du en bra introduktion här.

Välkommen till SmartECG-panelen

Även RemoteA vill utveckla den nya tjänsten SmartECG i samarbete med de framtida användarna. Tjänsten SmartECG är klar att pilottestas hösten 2018, men redan nu bjuder vi in våra nuvarande kunder och andra intresserade läkare och hälso- och sjukvårdspersonal att delta i utvecklingen av tjänsten.

Vem är panelen avsedd för?

Yrkespersoner inom primärvården som i sitt arbete möter patienter med hjärtproblem, det vill säga allmänläkare, sjukskötare och hälsostationschefer, är välkomna att delta i panelen. Även kardiologer bjuds in.

Hur fungerar panelen?

Panelen består av webbenkäter som man kan välja att besvara om man vill. Enkäterna gäller bland annat analys, diagnostik och utvecklingen av användargränssnittet. Att svara på en webbenkät tar högst 10 minuter. Paneldeltagarna bjuds in att besvara enkäterna per e-post.

Välkommen till SmartECG Panel!

Ange dina kontaktuppgifter här >> så skickar vi den första enkäten till dig. Välkommen med!

Top