Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

24-72 timmars EKG, sömnapné, ABPM

Våra tjänsteprodukter »

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket.”

Anette Andersson Capio Hälsocentral Gävle

Referenser »

Recent tweets

Follow Us in Twitter »

Recent LinkedIn updates

Follow Us in LinkedIn »

Recent Facebook updates

RemoteA Ab

RemoteA Ab hör till Remotea-koncernen, som är specialiserad på fjärrdiagnostik och analys av hjärtdata, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning. Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialistläkare och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vi arbetar med omkring 300 vårdinrättningar samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.
RemoteA Ab
RemoteA Ab6 days ago
Tre av fyra allmänläkare uppskattar, att patienten med hjärtproblem eller sömnapné måste vänta 1-3 månader på sitt besök till den specialiserade vården. Dessa och andra intressanta resultat fick vi vid vår förfrågan som så många som 70 besökare på ST-dagar i allmänmedicin i Åre svarade på. Ta en titt på alla resultat och vänligen svara på förfrågan här: http://ow.ly/NbYY30h4viG
RemoteA Ab
RemoteA Ab3 weeks ago
Vad skulle du svara på frårgan nedan? Fyra allmänläkare av fem har vilo-EKG vid deras mottagning och var tionde allmänläkare har tillgång till långtids-EKG. Det här och andra intressanta resultat fick vi vid vår förfrågan som så många som 70 besökare på ST-dagar i allmänmedicin i Åre svarade på. Vänligen svara på fyra korta frågor. http://ow.ly/iNKf30h4urN

Follow Us in Facebook »

Läkarutlåtande inom fem dagar

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdsinrättningar och samhällen genom att tillhandahålla en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnos. Våra tjänsteprodukter innefattar:

  • 24–72 timmars EKG-registrering
  • Polysomnografi i hemmet
  • 24 timmars blodtrycksmätning

Snabbare diagnos till lägre kostnad

Vi ser ett konstant tryck på förbättrad patientvård till allt lägre verksamhetskostnad. Vår tjänst gör det möjligt att åstadkomma båda två genom att använda tillgänglig teknik och innovativt utformade processer.

Under Fördelar har vi listat alla de saker som vår tjänst innebär för patienterna och er organisation, oavsett om du är allmänläkare, verkställande direktör eller sjuksköterska, om du är ansvarig för IT eller ekonomi, eller om du arbetar inom landstinget.

Kom igång med tre enkla steg

E-hälsotjänsterna från RemoteA är lättillgängliga och enkla att använda. Vår modell baseras på att man betalar för den faktiska användningsgraden och innefattar:

  • Lättanvänd utrustning för monitorering
  • Säker dataöverföring
  • Webbläsarbaserad programvara för analys
  • Inga installationskostnader

SmarrECG - en automatisk klinisk beslutsstödslösningen

RemoteA Oy har fått 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG. Av de 104 ICT-företag som sökte medlen valdes endast fyra företag ut, och RemoteA fick de högsta poängen. SmartECG ska introduseras på marknad under 2018.

300 vårdinrättningar förbättrar vårdkedjan med fjärrdiagnostik

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket” – Anette Andersson, Capio Hälsocentral Gävle.

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik används vid 300 vårdinrättningar och vi har levererat över 170 000 utlåtanden sedan 2002 i Sverige, Storbritannien och Finland. Läs mer om hur våra kunder har upplevt fjärrdiagnostik som en lösning för att förbättra vårdkedjan för patienten.

Top