Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

24-72 timmars EKG, sömnapné, ABPM

Våra tjänsteprodukter »

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket.”

Anette Andersson Capio Hälsocentral Gävle

Referenser »

Recent tweets

Follow Us in Twitter »

Recent LinkedIn updates

  LinkedIn Company Updates

 • Today Agoview on linkedin

  RemoteA - Improving healthcare

  Aalto University in Finland is developing new computational methods for the prediction of sudden cardiac deaths from long-term cardiac recordings. As sudden cardiac deaths cause great personal tragedies, this project is very welcome. RemoteA participates In the project with GE Healthcare Spektikor and Tekes http://ow.ly/PsRg30gu724

 • 3 Days Agoview on linkedin

  RemoteA - Improving healthcare

  Patients won't need to wait for weeks for secondary care examinations when Remote Diagnostics Service is used. Available for sleep apnoea, 24-72H ECG and ABPM.

Follow Us in LinkedIn »

Läkarutlåtande inom fem dagar

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdsinrättningar och samhällen genom att tillhandahålla en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnos. Våra tjänsteprodukter innefattar:

 • 24–72 timmars EKG-registrering
 • Polysomnografi i hemmet
 • 24 timmars blodtrycksmätning

Snabbare diagnos till lägre kostnad

Vi ser ett konstant tryck på förbättrad patientvård till allt lägre verksamhetskostnad. Vår tjänst gör det möjligt att åstadkomma båda två genom att använda tillgänglig teknik och innovativt utformade processer.

Under Fördelar har vi listat alla de saker som vår tjänst innebär för patienterna och er organisation, oavsett om du är allmänläkare, verkställande direktör eller sjuksköterska, om du är ansvarig för IT eller ekonomi, eller om du arbetar inom landstinget.

Kom igång med tre enkla steg

E-hälsotjänsterna från RemoteA är lättillgängliga och enkla att använda. Vår modell baseras på att man betalar för den faktiska användningsgraden och innefattar:

 • Lättanvänd utrustning för monitorering
 • Säker dataöverföring
 • Webbläsarbaserad programvara för analys
 • Inga installationskostnader

SmarrECG - en automatisk klinisk beslutsstödslösningen

RemoteA Oy har fått 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG. Av de 104 ICT-företag som sökte medlen valdes endast fyra företag ut, och RemoteA fick de högsta poängen. SmartECG ska introduseras på marknad under 2018.

300 vårdinrättningar förbättrar vårdkedjan med fjärrdiagnostik

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket” – Anette Andersson, Capio Hälsocentral Gävle.

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik används vid 300 vårdinrättningar och vi har levererat över 170 000 utlåtanden sedan 2002 i Sverige, Storbritannien och Finland. Läs mer om hur våra kunder har upplevt fjärrdiagnostik som en lösning för att förbättra vårdkedjan för patienten.

Top